Subscribe:

Ads 468x60px

29 March 2013

मुटुको कुरा

मायाको नाममा
कोही परैबाट लोभी नजर चुहाउँछन्
कोही स्पर्शमा डुलाउँछन् औंलाहरु

सुरुवात गर्छन् हात मिलाएर

धन्न !
मुटुका औंलाहरु हुँदैनन्
हात मिलाउँथे र जान्थे मान्छे

कहाँ बाँकी रहन्थ्यो होला मुटु
केको हुन्थ्यो माया ...